Zeszyt 4/2010 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 4/2010
Contents and summaries - see below:

 

okadka_4.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

PRACE / WORKS

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

SPRAWOZDANIA / REPORTS