KOMITET ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PAN OPRACOWUJE OPINIE, OCENY, EKSPERTYZY I PROGNOZY NAUKOWE DOTYCZĄCE REPREZENTOWANEJ DYSCYPLINY LUB POKREWNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH:

- Odpowiedź na pismo Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19. marca 2021.  w sprawie konsultacji zapisów „Wdrożenia reformy planowania przestrzennego” w Krajowym Planie Odbudowy, marzec 2021.

- Opinia Sekcji Urbanistyki Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk w odpowiedzi na pismo Departamentu Planowania Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie planu ogólnego jako aktu prawa miejscowego obowiązującego w granicach administracyjnych całej gminy (znak DPR II.0210.4.2020) oraz  w sprawie standardów urbanistycznych (znak DPR-II.0210.3.2020).

- Przygotowanie dokumentu „Policy Brief” „Współczesne wyzwania związane z kształtowaniem systemu planowania miejscowego”, we współpracy z KPZK PAN i TUP,  2021