PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ KOMITET ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PAN ORAZ OBJĘTE PATRONATEM KOMITETU:

W cyklu „Architektura. Urbanistyka”- pt. „Architektura. Urbanistyka. Nauka”, redakcja S. Gzell, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

oraz

„Architektura. Urbanistyka. Sztuka”, redakcja S. Gzell- w końcowej fazie procesu wydawniczego.

Dwutomowa monografia naukowa pod patronatem KAiU PAN: „Architektura energoaktywna po 2021”. Tom 1. „Zagadnienia architektoniczno-budowlane”, Tom 2. „Zagadnienia instalacyjno-projektowe”, redakcja A. Bać, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2020.