WSPÓŁPRACA

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN współpracuje (między innymi) z:

- uczelniami wyższymi, a w szczególności z Wydziałami Architektury,  

- Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk,

- Towarzystwem Urbanistów Polskich,

- Muzeum Architektury we Wrocławiu,

- Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki.

W zakresie współpracy międzynarodowej, Komitet Architektury i Urbanistyki, ale też jego Członkowie dbają o reprezentatywny wkład nauki polskiej w rozwój nauki w świecie, współpracując (między innymi) z:

- International Council on Monuments and Sites  (Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków)- ICOMOS Poland ,

- International Society of City and Regional Planners (Międzynarodowe Stowarzyszenie Planistów Miejskich i Regionalnych)- ISOCARP,

- Documentation and Conservation of Modern Movement (DOCOMOMO Poland),

- Alliance of Academies w Berlinie od 2020r.