1. Dr hab. inż. arch. Anna BAĆ
Politechnika Wrocławska
 
    ŚP Prof. dr inż. arch. Zbigniew BAĆ (do końca 2020r.)
    Uniwersytet Zielonogórski (do 2021)
 
2. Prof. dr hab. inż. arch. Agata BONNENBERG
Politechnika Poznańska
 
3. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech BONENBERG
(Zastępca Przewodniczącego Komitetu)
Politechnika Poznańska
 
4. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław CELADYN
Politechnika Krakowska
 
5. Prof. zw. inż. arch. Witold CĘCKIEWICZ
Członek Rzeczywisty PAN
Politechnika Krakowska,
 
6. Prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO
Politechnika Śląska
 
7. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej GAWLIKOWSKI
Politechnika Warszawska
 
8. Prof. dr hab. inż. arch. Barbara GRONOSTAJSKA
Politechnika Wrocławska
 
9. Prof. dr hab. inż. arch. Jacek GYURKOVICH
Politechnika Krakowska
 
10. Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL
Przewodniczący Komitetu AiU PAN
Politechnika Warszawska
 
11. Dr hab. inż. arch. Jerzy ILKOSZ
Muzeum Architektury we Wrocławiu
 
12. Prof. dr hab. inż. arch. Nina JUZWA
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie
 
13. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew J. KAMIŃSKI
Politechnika Śląska
 
14. Prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata KANTAREK
Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki KAiU PAN
Politechnika Krakowska
 
15. Prof. dr hab inż. arch. Justyna KOBYLARCZYK
Politechnika Krakowska`
 
16. Dr hab. Inż. arch. Wojciech KORBEL, prof. PK
Politechnika Krakowska
 
17. Prof. dr hab. Inż. arch. Tomasz KOZŁOWSKI
Politechnika Krakowska
 
18. Dr hab. Inż. arch. Karolina KROŚNICKA, prof. uczelni
Politechnika Gdańska
 
19. Prof. dr hab. inż. arch. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI
Politechnika Warszawska
 
20. Prof. dr hab. inż. arch. Ewa KURYŁOWICZ
Politechnika Warszawska
 
21. Prof. dr hab. inż. arch. Piotr LORENS
Politechnika Gdańska
 
22. Dr hab. inż. arch. Justyna MARTYNIUK-PĘCZEK (od 2021)
Politechnika Gdańska
 
23. Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna NYKA
Przewodnicząca Sekcji Architektury KAiU PAN
Politechnika Gdańska
 
24. Prof. dr hab. inż. arch. Marek PABICH
Politechnika Łódzka
 
25. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego KAiU PAN
Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie
 
26. Dr hab. Inż. arch. Katarzyna PLUTA, prof. uczelni
Politechnika Warszawska
 
27. Prof. dr hab. inż. arch. Janusz RĘBIELAK
Politechnika Krakowska
 
28. Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga ROGUSKA
Sekcja Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego (Sekcja Historii)
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 
29. Prof. dr hab. inż. arch. Grażyna SCHNEIDER-SKALSKA
Politechnika Krakowska
 
30. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław SERUGA
Politechnika Świętokrzyska
 
31. Prof. dr hab. inż. arch. Jan SŁYK
Politechnika Warszawska
 
32. Prof. dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN
Politechnika Lubelska
 
33. Prof. dr hab. inż. arch. Krystyna SOLAREK
Politechnika Warszawska
 
34. Prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta SOŁTYSIK
Politechnika Gdańska
 
35. Prof. dr hab. inż. Jakub SZCZEPAŃSKI
Politechnika Gdańska
 
36. Prof. dr hab. inż. arch. Antoni TARASZKIEWICZ
Politechnika Gdańska
 
37. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta TROCKA - LESZCZYŃSKA
Politechnika Wrocławska
 
38. Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy UŚCINOWICZ
Politechnika Białostocka
 
39. Dr inż. arch. Agnieszka WOŚKO - CZERANOWSKA
Sekretarz KAiU PAN
Politechnika Warszawska
 
40. Dr hab. inż. arch. Jan WRANA
Politechnika Lubelska
 
41. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
Politechnika Rzeszowska