2020

W 2020 roku Komitet AiU PAN przyznała po raz trzeci Nagrodę KAiU imienia Marka Witruwiusza.

Komisja w składzie:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski
prof. zw. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska

przyznała dwie równorzędne nagrody:

Alicji Szmelter za monografię pt.: Początki Urbanistyki Współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku wydaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej w 2019 roku.

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy, a szczególnie za dotarcie do trudno dostępnych źródeł w rosyjskich archiwach i literaturze naukowej oraz udostępnienie ich poprzez publikację. Pozwoliło to uzupełnić wiedzę o wpływie europejskich osiągnięć urbanistyki na projekty i realizacje w Polsce.

Jadwidze Urbanik za monografię pt.: 1929 WUWA 2019 Wrocławska wystawa Werkbunduwydaną przez Muzeum Architektury we Wrocławiu w 2019 roku.

Nagrodę przyznano za wysoki poziom merytoryczny pracy ukazującej ważne osiągnięcie w architekturze XX wieku oraz przedstawienie genezy i miejsca wzorcowego osiedla Werkbundu wśród innych osiedli tego typu w Europie przed II Wojną Światową, w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach. Monografia została opracowana wzorowo pod względem naukowym, a podkreślenia wymaga znakomita forma edytorska co jest bezspornie zasługą Autorki i Wydawcy.

Ponadto, biorąc pod uwagę wysoki poziom nadesłanych prac Komisja postanowiła przyznać

oraz jedno wyróżnienie:

Łukaszowi Bugalskiemu za monografię pt.: Planty promenady ringi wydana przez Fundację Terytoria Książki w 2020 roku.

Wyróżnienie przyznano za wzorowe pod względem naukowym rozwinięcie tematyki podjętej w wykonanej pod kierunkiem Piotra Lorensa i obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej rozprawy doktorskiej.

Nagrodzonym Autorkom i Autorowi serdecznie gratulujemy.

Treść protokołu

 

2019

W 2019 roku Komitet AiU PAN przyznał po raz drugi Nagrodę KAiU imienia Marka Witruwiusza.
W skład Kapituły przyznającej Nagrodę weszli: prof. dr hab. arch. A. Gawlikowski, prof. dr hab. arch. N. Juzwa, prof. dr hab. arch. J. Roguska, prof. dr hab. arch. W. Seruga, prof. dr hab. arch. A. Kadłuczka.

Nagrodę Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk im. Marka Witruwiusza przyznano Panu prof. Andrzejowi Niezabitowskiemu za dzieło w języku polskim pt. „O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych” i angielskim pt. „On the spatial structure of architectonic objects”, Wydawnictwo Śląsk, 2017.
Praca ta stanowi niezwykle istotny wkład w budowę paradygmatu architektonicznego i urbanistycznego.

Wyróżnienie otrzymała Pani dr hab. inż. arch. Barbara Widera za książkę pt. ”Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2018.

 

2018

W 2018 roku Nagrodę Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk im. Marka Witruwiusza przyznano Panu prof. Krzysztofowi Pawłowskiemu, za dwutomowe wybitne dzieło „Urbanistyka a’la Francaise. Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu” - tom I: „W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej. Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni”, tom II:  „Francja nowożytna. Od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia”,  wydawnictwa Univeritas z Krakowa.

Przyznano także wyróżnienie Pani dr Grażynie Kodym-Kozaczko za książkę pt. ”Urbanistyka Poznania w XX wieku”.

W skład Kapituły przyznającej nagrodę weszli: prof. dr hab. arch. A. Gawlikowski, prof. dr hab. arch. N. Juzwa, prof. dr hab. arch. J. Roguska, prof. dr hab. arch. W. Seruga, prof. dr hab. arch. A. Kadłuczka.