Plan pracy Komitetu AiU PAN w kadencji 2020-2023

a/ Komitet będzie realizował zadania merytoryczne poprzez pracę Sekcji,

b/ Komitet będzie wykonywał zobowiązania wynikające z postanowień Regulaminu, w tym patronaty nad konferencjami naukowymi,
(dotychczas zgłoszone Konferencje:
• Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Architektura kultur lokalnych pogranicza". Politechnika Białostocka,
• Współpraca pomiędzy Sekcją Architektura i Programem Roboczym "Miejsca Duchowe" UIA,
• Międzynarodowe Warsztaty Naukowe ISSA (Innovative Structural Systems in Architecture). Listopad 2021,
• Habitat – Politechnika Wrocławska, maj 2021.
• Międzynarodowa Konferencja Miasto dla Ludzi. Politechnika Wrocławska, 2021.
• International conference SAL: Structure, Architecture, Landscape. Politechnika Wrocławska, 2021,
• Międzynarodowe warsztaty badawcze organizowane z ramach programu H2020 RISE SOS Climate Waterfront. Gdańsk 2021. Politechnika Gdańska).

c/ Komitet będzie kontynuował przyznawanie nagrody Marka Witruwiusza za wybitne, opublikowane prace naukowe z zakresu dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka,

d/ Komitet podejmie starania związane z przygotowaniem i wydaniem kolejnej pozycji z cyklu „Architektura. Urbanistyka. [i]”, która będzie kontynuacja wydawnictw „Architektura. Urbanistyka. Nauka” oraz „Architektura. Urbanistyka. Sztuka”,

e/ Komitet podejmie starania o wpisanie dyscypliny Architektura i Urbanistyka jako integralnej pozycji na listę paneli NCN w celu stworzenia warunków do dalszego rozwoju dyscypliny,

f/ Komitet nawiąże kontakty z instytucjami o podobnym posłannictwie do PAN na terenie innych krajów europejskich oraz instytucjami międzynarodowymi, w zakresie dyscypliny architektura i urbanistyka,

g/ Komitet będzie kontynuował starania o zapewnienie reprezentacji wszystkich dyscyplin nauki wśród członów PAN.