Zeszyt 1-2/2010 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 1-2/2010
Contents and summaries - see below:

 
 

okadka.1-2.2010

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU/CONTENTS

PRACE / WORKS

Wanda KONONOWICZ, Wroc┼éawskie dokonania urbanisty i architekta Ernsta Maya w latach 1919-1925 – etapem w drodze do funkcjonalnego Frankfurtu s. 3-26 pe┼éen tekst cz. 1 cz. 2 / Accomplishments of urbanist and architect Ernst May in Wroc┼éaw in the years 1919-1925 - a stage in the process towards functional Frankfurt p. 38 full text

Micha┼é PSZCZÓ┼üKOWSKI, Kampus Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika Toruniu 1967-1973 s. 39-52 pe┼éen tekst / The Mikolaj Kopernik University Campus in Toru┼ä 1967-1973 p. 52

STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS

Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ, Agnieszka BERNA┼Ü, Portale czternastowieczne w ko┼Ťcio┼éach ┼Ťl─ůskich s. 53-74 pe┼éen tekst cz. 1 cz. 2. / Fourteenth century portals in Silesian churches p. 74

Hanna KOZACZEWSKA-GOLASZ, Agnieszka BERNA┼Ü, Portale czternastowieczne w ko┼Ťcio┼éach ┼Ťl─ůskich, detale architektoniczne i rze┼║biarskie s. 75-92 pe┼éen tekst cz. 1 cz. 2 / Fourteenth century portals in Silesian churches, architectural and sculptural details p. 92

Jadwiga ROGUSKA, Kszta┼étowanie strefy wej┼Ťciowej kamienic warszawskich w drugiej po┼éowie XIX i na pocz─ůtku XX wieku s. 93-124 pe┼éen tekst cz. 1 cz. 2 / Shaping the entrance zone to warsaw tenement houses in the second half of the XIX century and in the beginning of the XX century p. 125

Pawe┼é W─äSOWSKI, Przejawy ekspresjonizmu w architekturze domów wielorodzinnych spó┼édzielni budowlano-mieszkaniowych w Warszawie w okresie mi─Ödzywojennym XX wieku 126-137 pe┼éen tekst / Signs of expressionism in multi-family architecture of housing cooperatives in Warsaw in the interwar periods p. 138