Zeszyt 2/2009 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej. 
Architectural and Town Planning Quarterly 2/2009
Contents and summaries - see below:
 
 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
PRACE / WORKS
 
 
STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS