ZESPÓŁ PIELGRZYMKOWY W KROŚNIE KOŁO ORNETY – SPRAWOZDANIE Z PRAC POMIAROWYCH

WOJCIECH WÓŁKOWSKI

Autor prezentuje wyniki prac pomiarowo-badawczych osiemnastowiecznego zespołu pielgrzymkowego w Krośnie Warmińskim k. Ornety wykonanych przez pracowników Zakładu Architektury Polskiej WAPW oraz studentów z Koła Naukowego Architektury Rodzimej w latach 2008-2009. Precyzyjna dokumentacja zabytku pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących chronologii budowy samego kościoła, krużganków oraz przylegającego od północy budynku konwiktu. Najstarszą częścią zespołu jest kościół wzniesiony w latach 1715-20. Według badań następnie zbudowano południowe skrzydło konwiktu, do którego dostosowano kształt powstających nieco później krużganków. Budowa krużganków wymusiła zmianę pierwotnej koncepcji konwiktu i likwidację części pomieszczeń w skrzydle południowym, by utworzyć w ich miejsce odcinek krużganka. Ostatnim etapem było wykonanie w połowie XVIII w. nowej fasady zachodniej kościoła i ukończenie w latach 70. tego wieku zachodniej części krużgankowego obejścia.