Zeszyt 1/2021 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki
Nakład Politechniki Warszawskiej i Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2021

Contents and summaries - see below

okladka kaiu 1.2021

RADA NAUKOWA – SCIENTIFIC COMMITTEE
Prof. Fabrizio Apollonio (Università di Bologna, Dipartimento di Architettura)
Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir Gzell (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury; Polska Akademia Nauk)
Dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski (Politechnika Warszawska, Wydział Architektury)
Dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury)
Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka (Politechnika Gdańska, Wydział Architektury),
Prof. Elke Pahl-Weber (Technische Universität Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung)
Prof. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Wydział Architektury; Polska Akademia Nauk)

Czasopismo recenzowane
Recenzenci:
Dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. PW
Dr inż. arch. Marcin Górski
Dr inż. arch. Anna Stefańska
Dr inż. arch. Justyna Zdunek-Wielgołaska

 

ZAWARTOŚĆ ZESZYTU

Agnieszka Wośko-Czeranowska, Transformacja i genius loci miejsowości letniskowych w Paśmie Otwockim od końca XIX wieku, w wieku XX i obecnie /  Transformation and genius loci of holiday resorts in the Otwock Range from the end of the 19th century, in the 20th century and now

Alicja Szmelter, Ewa Widera, Poszukiwanie modelu miasta w XX wieku – aspekt mieszkalnictwa / Searching for a city model in the 20th century - the aspect of housing 

Elżbieta Krupińska-Skoczek, Swobodne formy przestrzenne w architekturze wybranych budynków wysokościowych w XXI wieku / Free spatial forms in architecture of selected tall buildings in 21st century 

Mariusz Wrona, Optymalne kształtowanie konstrukcji drewnianych w kontekście współczesnych tendencji w architekturze / Optimal shaping of wooden structures in the context of contemporary trends in architecture

Janusz Pachowski, Dom Kultury Zacisze vel „Komin Kultury” na Targówku Fabrycznym w Warszawie / Zacisze Community Center aka "Chimney of Culture" in Targówek Fabryczny in Warsaw