NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE W EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ. PROJEKT I REALIZACJA INTERAKTYWNYCH EKSPONATÓW NAUKOWYCH DLA CENTRUM NAUKI KOPERNIK

ŁUKASZ PIĄTEK

Jaka powinna być edukacja architektoniczna doby rewolucji informatycznej – ery powszechnego dostępu do wiedzy? Jedną z możliwych odpowiedzi może być sformułowana przez amerykańskiego badacza metod nauczania Davida A. Kolba teoria nauki przez doświadczenie. Wg Kolba zdobywanie wiedzy przebiega w cyklu czterech faz następujących po sobie: doświadczenia, refleksji, generalizacji oraz zastosowania. Jest to proces powtarzalny, bazujący na przybliżaniu się do rozwiązania poprzez kolejne eksperymenty – nauka odbywa się metodą prób i błędów. Niniejsza praca przedstawia przykład dydaktyki opartej na teorii nauki przez doświadczenie.         

Słowa kluczowe: edukacja architektoniczna, centrum nauki, wzornictwo przemysłowe, nauka przez doświadczenie