Zeszyt 3/2017 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 3/2017
Contents and summaries - see below:

 

 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

Recenzenci – profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Hanna MICHALAK

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, O wartościach przestrzennych Osi Saskiej Warszawy   /   On the spatial values of the Saxon Axis in Warsaw

Janusz RĘBIELAK, Modele numeryczne w projektowaniu struktur nośnych budynków wysokich   /   Numerical models in designing of supporting structures of tall buildings

Bartłomiej IWAŃCZAK, Metody badawcze całościowej percepcji przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy   /   Research method of perception of the whole city space – case study of Warsaw

Joanna KARLIKOWSKA, Kinga KIMIC, Idea uspokojenia ruchu ulic miejskich w XX i XXI wieku – przemiany w zakresie priorytetów społecznych i przyrodniczych   /   The idea of city traffic calming in the 20th and 21st centuries -  transformations in social and environmental priorities