Zeszyt 3/2017 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 3/2017
Contents and summaries - see below:

 

 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta TROCKA–LESZCZY┼âSKA (Wroc┼éaw), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

Recenzenci – profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Hanna MICHALAK

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA, O warto┼Ťciach przestrzennych Osi Saskiej Warszawy   /   On the spatial values of the Saxon Axis in Warsaw

Janusz R─śBIELAK, Modele numeryczne w projektowaniu struktur no┼Ťnych budynków wysokich   /   Numerical models in designing of supporting structures of tall buildings

Bart┼éomiej IWA┼âCZAK, Metody badawcze ca┼éo┼Ťciowej percepcji przestrzeni miasta na przyk┼éadzie Warszawy   /   Research method of perception of the whole city space – case study of Warsaw

Joanna KARLIKOWSKA, Kinga KIMIC, Idea uspokojenia ruchu ulic miejskich w XX i XXI wieku – przemiany w zakresie priorytetów spo┼éecznych i przyrodniczych   /   The idea of city traffic calming in the 20th and 21st centuries -  transformations in social and environmental priorities