Zeszyt 1/2017 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2017
Contents and summaries - see below:

 

 

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

Recenzenci – profesorowie: Zbigniew BAĆ, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Lucyna NYKA, dr Kinga KIMIC

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Jerzy WOJTOWICZ, Stefan WRONA, Architektura wspomagana mechatroniką. Robot Aided Design   /   Architecture with Mechatronics. Robot Aided Design

Paweł SZUMIGAŁA, Uratować przestrzeń – czyli nowe wartości krajobrazowo-użytkowe wybranych przestrzeni publicznych Poznania   /   Save space – new landscape and utility values in selected public spaces in the city of Poznań

Teresa OLEJARNIK, Agnieszka ZIERNICKA-WOJTASZEK, „Cztery pory roku” w historii lubelskich Żydów – projekt Ogrodu Pamięci na terenie dawnego cmentarza żydowskiego w Lublinie   /   ‘The four seasons’ in the history of Lublin Jews – design for a Memorial Garden on the site of the former Jewish cemetery in Lublin

Aleksandra LEWANDOWSKA, Krzysztof ROGATKA, Zielona architektura terenów zurbanizowanych w świetle koncepcji ekologizacji miasta   /   Green architecture of urban areas in the light of urban ecologization conception

 

 PEŁEN TEKST / FULL TEXT