Zeszyt 2/2016 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2016
Contents and summaries - see below:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

Recenzenci – profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Krystyna SOLAREK 

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Bogna LUDWIG, Recepcja barokowej techniki fasady wklęsło-wypukłej na Dolnym Śląsku / The reception of the Baroque technic convex-concave façade (parete ondulata) in Lower Silesia

Anna DYBCZYŃSKA-BUŁYSZKO, Dynamika – sposób postrzegania geometrii / Dynamics as a way of perceiving geometry

Bogdan POPŁAWSKI, Historia zabudowy ulicy Narutowicza w Żychlinie-dawnym małym mieście lokacyjnym / History of settlement along Narutowicza Street in Żychlin

Antoni Jacek KOSESKI, Gdynia i Zakopane – „styl zakopiański”, modernizm, funkcjonalizm. Podobieństwa i różnice / Gdynia and Zakopane – the “Zakopane style”, modernism, functionalism. Parallelisms and differences

 PEŁEN TEKST / FULL TEXT