Zeszyt 4/2016 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2016
Contents and summaries - see below:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RADA NAUKOWA

Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta TROCKA–LESZCZY┼âSKA (Wroc┼éaw), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI
profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Hanna MICHALAK, dr Kinga KIMIC

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Piotr MARCINIAK, S┼éawne, pracowite i zapomniane? Architektoniczna dzia┼éalno┼Ť─ç kobiet w okresie PRL /  Famous, hard-working and forgotten? The work of women architects in Poland in the times of the People’s Republic 

 

Anna MAJEWSKA, Justyna SZYMANOWSKA, Miasto-Ogród Z─ůbki. Idea a realizacja / Garden City Z─ůbki: an Idea or Reality

 

A. P. GAWLIKOWSKA, M. MOY de VITRY, N. CHOKANI, R. S. ABHARI, Architektoniczny projekt turbiny wiatrowej dla lepszej akceptacji społecznej Architectural wind turbine design for improved social acceptance

 

Krzysztof STEFA┼âSKI, Jerzy Krzysztof Kos, „Ani centrum, ani peryferie. Architektura pruskiego ┼Ül─ůska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815” / “Neither centre nor periphery. The architecture of Prussian Silesia in the period of administrative autonomy in the years 1740–1815”

 PE┼üEN TEKST / FULL TEXT