Zeszyt 3/2016 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk
Architectural and Town Planning Quarterly 3/2016
Contents and summaries - see below:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João 
CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI

 profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Kinga KIMIC, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Hanna MICHALAK

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Jacek KWIATKOWSKI, Awangarda – od dynamiki ruchu do nowej narracji przestrzeni miejskiej / Avant-garde – from the dynamic of movement to a new narration in urban space

Anna MAJDECKA-STRZEŻEK, Ogrody wiecznej pamięci w krajobrazie kulturowym  / Memorial gardens in the cultural landscape

Jakub KRZYCZKOWSKIModernizacja zabytkowych polskich dworców kolejowych z okresu dwudziestolecia międzywojennego / Modernization of historic polish railway station buildings from the interwar period

Marek CZAPELSKI, Kimberly Elman Zarecor, “Manufacturing a socialist modernity: Housing In Czechoslovakia, 1945–1960”; Philipp Meuser, “Die Ästhetik der Platte. Wohnungsbau in der Sowjetunion zwischen Stalin und Glasnost”

 

PEŁEN TEKST / FULL TEXT