Zeszyt 4/2015 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk
Architectural and Town Planning Quarterly 4/2015 
Contents and summaries - see below:

okladka

RADA NAUKOWA

Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA (Warszawa), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta TROCKA–LESZCZYŃSKA (Wrocław), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)


RECENZENCI
Profesorowie: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Robert KUNKEL, Hanna MICHALAK

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS

Marek MISTEWICZ, Pierwszy w Europie kratownicowy most wspornikowy w świetle numizmatyki, ikonografii i źródeł pisanych pełen tekst / First European truss cantilever bridge in the light of numismatics, iconography and written sources full text

Jakub ADAMSKI, Nierozpoznany halowy kościół farny z około 1300 roku w Byczynie na Śląsku. O architekturze domniemanej fundacji księcia Henryka III głogowskiego pełen tekst / The unknown hall church from around 1300 at Byczyna in Silesia. About the architecture of an alleged foundation of Henry the Third, Duke of Głogów full text

Krzysztof STEFAŃSKI, Jan Sas Zubrzycki i jego „Teorja łęków odpornych” pełen tekst / Jan Sas Zubrzycki and his „Theory of the flying buttress” full text