Zeszyt 2/2015 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

Architectural and Town Planning Quarterly 2/2015

Contents and summaries - see below:

 

 OK┼üADKA KAIU 2.2015 ok 08.12.2015 druk

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt),
Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)

RECENZENCI

Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

 

Petro RYCHKOV, Niemirów na Podolu – zapomniany eksperyment urbanistyczny doby stanis┼éawowskiej   pe┼éen tekst  /  Petro RYCHKOV, Nemyriv in the Podolia – a forgotten urban experiment of the late 18th century  full text

 

Micha┼é PSZCZÓ┼üKOWSKI, Nurt narodowy w architekturze wybranych krajów Europy ┼Ürodkowo-Wschodniej na prze┼éomie XIX i XX wieku pe┼éen tekst  /  Micha┼é PSZCZÓ┼üKOWSKI, National tendency in the architecture of selected countries of the East-Central Europe in the late 19th and the beginnig of the 20th century  full text

 

Jerzy ┼╗YWICKI, Aleksander Gruchalski – lubelski architekt okresu mi─Ödzywojennego   pe┼éen tekst /  Jerzy ┼╗YWICKI, Aleksander Gruchalski — an interwar architect from Lublin full text

 

Tomasz WI┼ÜNIEWSKI, Piotr Paszkiewicz, „Pod ber┼éem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915”   pe┼éen tekst  /  Tomasz WI┼ÜNIEWSKI, Piotr Paszkiewicz, „Pod ber┼éem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1915”(rewiev)   full text