Zeszyt 4/2014 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 4/2014
Contents and summaries - see below:

 ok┼éadka 2014.2015

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej CHMIELEWSKI (Warszawa), Nina JUZWA (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta TROCKA–LESZCZY┼âSKA (Wroc┼éaw), Julian WÉKEL (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam

RECENZENCI
Profesorowie: Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Sławomir GZELL, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

Agata KOZAK, Kinga KIMIC, Rola zieleni w procesie przemian zagospodarowania rynków miasteczek Lubelszczyzny (na przyk┼éadzie Józefowa nad Wis┼é─ů, Kocka, Kurowa i W─ůwolnicy) pe┼éen tekst / Greenery as means of change in little town squares in the Lublin region (on the example of Józefów nad Wis┼é─ů, Kock, Kurów and W─ůwolnica) full text

Artur Jerzy Filip, Rewitalizacja w r─Ökach obywateli – korzy┼Ťci i zagro┼╝enia. Studium przypadku nowojorskiego parku High Line pe┼éen tekst  / Revitalization in the hands of citizens. A study of the High Line park in New York full text

Janusz PACHOWSKI, Campus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kampus Politechniki ┼Üwi─Ötokrzyskiej – kreacja akademickiej przestrzeni spo┼éecznej Kielc. Cz─Ö┼Ť─ç 2 pe┼éen tekst  / Campus of Jan Kochanowski University, Campus of Kielce University of Technology - creation of academic public space in Kielce. Part 2 full text