Zeszyt 4/2013 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki.  
Architectural and Town Planning Quarterly 4/2013 

Contents, summaries and full texts - see below:   

OKŁADKA KAIU 4.2013 lit bordowy  

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca Rady Naukowej: Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA
Członkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wrocław), Lucyna NYKA (Gdańsk), Petro RYCHKOV (Równe), Elżbieta Trocka–Leszczyńska (Wrocław), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
  
 
RECENZENCI

Profesorowie: Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Wanda KONONOWICZ, Robert KUNKEL, Jadwiga ROGUSKA, Małgorzata ROZBICKA   

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS