Zeszyt 3/2013 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Polskiej Akademii Nauk

 Architectural and Town Planning Quarterly 3/2013 

Contents, summaries and full texts - see below:    

  OK┼üADKA KAIU 3.2013    

RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Lucyna NYKA (Gda┼äsk), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
 
 
RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej CHMIELEWSKI, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Jadwiga ROGUSKA
 
ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS