Zeszyt 4/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 4/2012
Click above to order a paper version.
Contents, summaries and full texts - see below:
   
okładka4
 
   
RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buli┼äski (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
  
RECENZENCI
Profesorowie: Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Hanna MICHALAK, Sławomir GZELL, Jadwiga ROGUSKA, Wanda KONONOWICZ
ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS
RECENZJE / REVIEWS
Jan Maciej CHMIELEWSKI, Notatka informacyjna o publikacji pt. „Geografia urbanistyczna” pe┼éen tekst / Note on a new publication entitled “Geografia urbanistyczna” (Urban Geography) full text
IN MEMORIAM
Danuta KŁOSEK-KOZŁOWSKA, Pamięci Profesora Mirosława Przyłęckiego pełen tekst