Zeszyt 1/2012 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. 

Architectural and Town Planning Quarterly 1/2012

Contents, summaries and full texts - see below:

 

KAIU_okladka_1.2012_ok

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RADA NAUKOWA
Przewodnicz─ůca Rady Naukowej: Danuta K┼üOSEK-KOZ┼üOWSKA
Cz┼éonkowie - Profesorowie: Maurizio BORIANI (Mediolan), Wojciech Buli┼äski (Kraków), João CAMPOS (Porto), Jan Maciej Chmielewski (Warszawa), Nina Juzwa (Gliwice), Wanda KONONOWICZ (Wroc┼éaw), Petro RYCHKOV (Równe), El┼╝bieta Trocka–Leszczy┼äska (Wroc┼éaw), Julian WÉkel (Darmstadt), Elia ZENGHELIS (Ateny / Rotterdam)
RECENZENCI
Profesorowie: Jan Maciej Chmielewski, Krystyna GURANOWSKA-GRUSZECKA, Wanda KONONOWICZ, Robert KUNKEL
ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS
PRACE / WORKS
STUDIA I MATERIAŁY / STUDIES AND MATERIALS
SPRAWOZDANIA / REPORTS
RECENZJE / REVIEWS
Tomasz DZIUBECKI, Patricia Waddy, „Seventeenth-Century Roman Palaces. Use and the art of the plan (Pa┼éace w siedemnastowiecznym Rzymie. Funkcja i artyzm w tworzeniu planów)”, Cambridge, Mass. - London 1990   pe┼éen tekst