Zeszyt 2/2011 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural and Town Planning Quarterly 2/2011
Contents and summaries - see below:

 

Okadka2.2011

 

ZAWARTOŚĆ NUMERU / CONTENTS
 
PRACE, STUDIA I MATERIAŁY – URBANISTYKA / WORKS, STUDIES AND MATERIALS - URBANISM
 
 
 
 
PRACE, STUDIA I MATERIAŁY – ARCHITEKTURA / WORKS, STUDIES AND MATERIALS - ARCHITECTURE
 
 
 
 

Informacja dla autorów. Procedura recenzowania. Lista recenzentów