Zeszyt 4/2008 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural & Town Planning Quarterly 4/2008
Contents and summaries - see below:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

PRACE / WORKS

Sławomir GZELL, A city as a subject of town planning research p. 3-8 / Miasto jako przedmiot badań urbanistyki s. 9
Bogna LUDWIG, Przemiany architektoniczne i przestrzenne rynków miast ┼Ťl─ůskich w okresie baroku s. 10- 23 / Architectural and spatial changes of market squares of Silesian cities in the baroque period p. 24
Filip BURNO, Barcelona od po┼éowy XIX wieku do czasów obecnych. Od miasta przemys┼éowego do ponowoczesnej metropolii s. 25-45 / Barcelona from the beginning of the 19th century until today. From a industrial city to a post-modern metropolis p. 46


STUDIA / STUDIES

Hanna GOLASZ-SZO┼üOMICKA, Odeon-buleuterion w hellenistycznych i rzymskich miastach Azji Mniejszej. Ze studiów nad budowlami u┼╝yteczno┼Ťci publicznej staro┼╝ytno┼Ťci s. 47-65 / Odeon-bouleuterion in Hellenistic and Roman Cities of Asia Minor. From the studies on ancient public service buildings p. 65
Agata WAGNER, Inspiracje tradycj─ů klasyczn─ů w architekturze XX wieku: prace Tadeusza Zieli┼äskiego – ojca dla szkó┼é wy┼╝szych w Warszawie s. 66-80 / Inspiration of classic tradition in 20th century architecture: works of Tadeusz Zieli┼äski – father for higher schools in Warsaw p. 80


RECENZJE / REVIEWS

Krzysztof STEFA┼âSKI, Recenzja ksi─ů┼╝ki Agnieszki ZAB┼üOCKIEJ-KOS, Zrozumie─ç miasto. Centrum Wroc┼éawia na drodze ku nowoczesnemu city 1807-1858, Wydawnictwo Via Nova s. 81-85 / Agnieszka ZAB┼üOCKA-KOS, Understanding the city. The centre of Wroc┼éaw on the road to a modern city 1807-1858, Publishing House Via Nova p. 86