Zeszyt 2/2008 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural & Town Planning Quarterly 2/2008
Contents and summaries - see below:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS


PRACE / WORKS

Jacek GYURKOVICH, Ewa W─śC┼üAWOWICZ-GYURKOVICH, Wspó┼éczesne miejskie bramy i wie┼╝e s. 3-21 / Contemporary City Gates and Towers p. 21
El┼╝bieta NIEZABITOWSKA, Post-Occupancy Evaluation. Historia powstania i kierunki dalszego rozwoju s. 22-36 / Post-Occupancy Evaluation. The history of origin and directions for further development p. 36

MATERIAŁY / MATERIALS

Agata SZMITKOWSKA, Dzia┼éalno┼Ť─ç inwestycyjna warszawskiego przemys┼éowca Jana Wedla i jego kr─Ögu w dziedzinie mieszkalnictwa w latach trzydziestych XX wieku s. 37-50 / Investment activity of Warsaw industrialist Jan Wedel and his circle in the field of housing in the 1930's p. 51

SPRAWOZDANIA / REPORTS

Ewa ┼üUKASZEWICZ-J─śDRZEJEWSKA, Wn─Ötrza u┼╝yteczno┼Ťci publicznej III Rzeszy – instrumentarium propagandy perswazyjnej s. 52-64 / The interiors of public buildings in the Third Reich – instruments of persuasion propaganda p. 65
Anetta K─śPCZY┼âSKA-WALCZAK, Zastosowanie technologii cyfrowych w ewidencji zasobów dziedzictwa kulturowego s. 66-74 / Application of Digital Technologies in Inventory of Cultural Heritage Assets p. 75
Rafał LAMORSKI, Tendencje stosowania narzędzi cyfrowych dla prezentacji i popularyzowania dziedzictwa kulturowego s. 76-81 / Tendencies of using digital devices for presentation and popularization of cultural heritage p. 81


MISCELLANEA

Zestawienie prac doktorskich, obronionych na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 2001-2008 s. 82-86 / List of doctorate dissertations of Architecture Faculty of the Warsaw University of Technology in the years 2001-2008 (Iwona SZUSTAKIEWICZ)