Zeszyt 1/2008 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.
Architectural & Town Planning Quarterly 1/2008
Contents and summaries - see below:

 

okładka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAWARTO┼Ü─ć NUMERU / CONTENTS

PRACE / WORKS


Wanda KONONOWICZ, Wybrane zagadnienia urbanistyczne wielkich miast i osiedli mieszkaniowych w Zachodniej Europie od połowy XIX wieku do Drugiej Wojny Światowej s. 3-26 / Selected urban issues of large cities and residential estates in western Europe from the second half of the 19th century until World War II p. 27

SPRAWOZDANIA / REPORTS

Pawe┼é W─äSOWSKI, Architektura wielorodzinnych domów spó┼édzielni budowlano–mieszkaniowych w Warszawie w okresie mi─Ödzywojennym (1918–1939) s. 28-44 / Architecture of multi–occupied houses developed by the building and housing cooperatives in mid–war Warsaw (1918–1939) p. 45

Magdalena MOSTOWSKA, Idea i praktyka w kształtowaniu powojennych osiedli społecznych w Polsce i Holandii s. 46-55 / Theory and implementation of postwar housing neighborhoods in Poland and the Netherlands p. 56

El┼╝bieta B─śDKOWSKA, O poszukiwaniu spójno┼Ťci w przestrzeni ┼éódzkich ulic s. 57-63 / On the search for cohesion of ┼üód┼║ streets space p. 64

MATERIAŁY / MATERIALS

Jadwiga ROGUSKA, Detal i dekoracja w architekturze mieszkaniowej Warszawy w drugiej po┼éowie XIX i na pocz─ůtku XX wieku: wystrój schodów. Zarys typologii i ewolucji formy wybranych elementów s. 65-85 / Detail and decoration in residential architecture in Warsaw in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century: decor of stairs. Outline of typology and evolution of forms of selected elements p. 85

RECENZJE / COMMENTS

Lucyna NYKA, Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów, Wydawnictwo Politechniki Gda┼äskiej 2006 s. 86 / From the architecture of circulation to the urban landscapes, Wydawnictwo Politechniki Gda┼äskiej 2006 (Konrad KUCZA–KUCZY┼âSKI) s. 87-88