Rocznik zbiorczy 2007 Kwartalnika Architektury i Urbanistyki ukazał się nakładem Warszawskiej Drukarni Naukowej.

ZAWARTOŚĆ NUMERU

PRACE

Hanna GRZESZCZUK–BRENDEL, Grażyna KODYM-KOZACZKO, Gabriela KLAUSE, Piotr MARCINIAK, Sprawozdanie z konferencji "Poznań w latach 1900-1990. Architektura - urbanistyka - przestrzenie chronione. Poznań a inne miasta Polski" zorganizowanej przez pracowników Zakładu Historii i Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Poznań 24-25. 11. 2005
Grażyna KODYM–KOZACZKO, Planowanie urbanistyczne w Poznaniu w latach 1900-1990, a teorie budowy miast od końca XIX wieku
Hanna GRZESZCZUK–BRENDEL, Uzdrawianie miasta - recepcja reformy mieszkaniowej w międzywojennym Poznaniu
Piotr MARCINIAK, Powojenna przebudowa śródmieścia Poznania
Natalia OSYRA–KWIECIŃSKA, Architektura kościołów katolickich i protestanckich w Poznaniu w XX wieku. Wzajemne relacje
Magdalena MRUGALSKA–BANASZAK, Architektura i budownictwo przemysłowo-warsztatowe Poznania do 1939 roku - relacja z przebiegu prac
Gabriela KLAUSE, Formy ochrony zabytków Poznania w XX wieku
Andreas BILLERT, Problemy rewitalizacji Śródmieścia Poznania
Wanda KONONOWICZ, Ku reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej. Przemiany urbanistyczne wschodniej części Przedmieścia Odrzańskiego we Wrocławiu w XIX i na pocz. XX wieku
Rafał MAKAŁA, Poznań i Szczecin początków XX w. w orbicie wpływów Berlina
Joanna OLENDEREK, Przestrzeń reprezentacyjna i publiczna w kontekście infrastruktury Łodzi okresu międzywojennego – drugie oblicze miasta
Krzysztof STEFAŃSKI, Przemiany przestrzenne i architektura Łodzi w realizmu socjalistycznego
Romana CIELĄTKOWSKA, Problemy rewitalizacji osiedli socjalnych dwudziestolecia międzywojennego w Gdańsku w kontekście wybranych przykładów holenderskich, ukraińskich i rosyjskich
Jacek FRIEDRICH, Zarys rozwoju architektury w powojennym Gdańsku – 1945–1956
Lucyna NYKA, Odzyskiwanie i dopełnianie wizerunku obszarów chronionych na tle zmiennych koncepcji powojennej urbanistyki – obszar Głównego Miasta w Gdańsku
Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Kamień w architekturze i rzeźbie Kaplicy Boimów we Lwowie

RECENZJE

Zofia OSTROWSKA–KĘBŁOWSKA, O książce „Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku”. Red. Teresa Jakimowicz - głos w dyskusji
Robert KUNKEL, Die Kunst im Margraftum Oberlausitz während der Jagiellonenherrschaft” [„Sztuka w Marchii Górnołużyckiej pod panowaniem Jagiellonów”] Red.: Tomasz Torbus, współpr. Markus Hörsch, Studia Jagiellonica Lipsensia, t. 3. wyd. Jan Thorbecke, Ostfinden 2006. (ISBN-10: 3-7995-8403-X, ISBN-13: 978-3-7995-8403-6)

IN MEMORIAM

Hanna GRZESZCZUK–BRENDEL, Gabriela KLAUSE, Grażyna KODYM-KOZACZKO, Teresa Jakimowicz (1931-2005) - historyk sztuki, naukowiec, nauczyciel akademicki
Ryszard PIECHOWIAK, Bibliografia publikacji Teresy Jakimowicz

[SUPLEMENT]

Indeks 2001-2005 /oprac. Krzysztof Biesaga/