Konferencje naukowe zorganizowane/współorganizowane przez Komitet lub organizowane pod patronatem Komitetu w 2014 roku

Nazwa konferencji

Organizator,

Rodzaj konferencji

Liczba uczestników

Liczba

Dofinans.

data, miejsce

współorgani-

zatorzy, patronat

krajowa

między-narodowa

ogółem

z zagranicy

wystąpień

 

1. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t.Edukacja architektoniczna w dobie rewolucji informacyjnej”  21 marca 2014 r., Warszawa

organizator

-

+

40

4

10

-

2.XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość Miasta” 
23 maja 2014 r., Kraków

współorganizator

-

+

80

5

30

-

3. Międzynarodowa Konferencja Naukowej „Rewitalizacja małych miast – problemy, zagrożenia i szanse rozwoju”  25-26 września 2014 r., Szczecin

współorganizator

-

+

60

2

24

-

4.XXV Międzynarodowa Konferencja Naukowa i Warsztaty  HABITATY p.t.  „Reaktywacja małych społeczności lokalnych” 22-25 października 2014 r., Wrocław

organizator

-

+

85

6

18

-

5. „ProREVITA 2014. Miasta przyjazne mieszkańcom”  16-17 października 2014 r., Łódź

współorganizator

 

+

75

10

20

-

6. Międzynarodowa Konferencja i Warsztaty Architektoniczne „Innowacyjne systemy konstrukcyjne w architekturze” 6-8 listopada 2014 r. Wrocław

współorganizator

-

+

40

5

16

-

7. Seminarium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN  p.t. „Urbanizacja i urbanistyka w XXI wieku”  28 listopada 2014 r., Warszawa

organizator

+

 

22

-

3

-