Konferencja cykliczna - IX międzynarodowa
Termin: 13-14 listopad 2009
Miejsce: kampus Politechniki Krakowskiej, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
 
Organizatorzy:
Sekcja Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz;
Współorganizator konferencji: Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
 
Informacja o konferencji:
Organizacja Międzynarodowej Konferencja w cyklu Definiowanie przestrzeni architektonicznej zrodziła się z chęci stworzenia forum do dyskusji o architekturze w dobie wartkiego tempa przemian współczesnej codzienności, także w sferze wydarzeń architektonicznych.
 
Wydawnictwo:
2009 Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Teoria Witruwiusza we współczesnym kontekście - „Czasopismo Techniczne - Architektura", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 1-A/2009, z. 7, Kraków, XI 2009
Wydawnictwo PK, ul. Skarzyńskiego1, 31-866 Kraków
Druk: „Djaf", ul. Kmietowicza 1/1, 30-092 Kraków