PORZĄDEK VII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

 

 

VII Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023, dnia 13.01.2023r. PAN, PKiN, Warszawa

PORZĄDEK VII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

 VII Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023, dnia 13.01.2023r. PAN, PKiN, Warszawa


PORZĄDEK VII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

  1. Informacje o aktywnościach Wydziału IV oraz Prezydium Komitetu, w tym krótka prezentacja książki "Architektura Urbanistka Sztuka".
  2. Przyznanie przez Zebranych Nagrody KAiU PAN im. Marka Witruwiusza, po sprawozdaniu Komisji.
  3. Sprawozdanie z działań każdej z trzech Sekcji Komitetu oraz propozycje jak spożytkować uzyskane wyniki.
  4. Wolne wnioski, propozycje działań na przyszłość, itp. 

Zebranie powinno się zakończyć o 13.30, ponieważ o 14.00 zaczyna się ostatni jego punkt, punkt 5., czyli  wizyta na budowie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, prawie gotowym.