PORZĄDEK VI ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-202

 

 VI Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023, dnia
13.10.2022r. PAN, PKiN, Warszawa


VI Plenarne Zebranie KAiU PAN w kadencji 2020-2023, dnia 13.10.2022r. PAN, PKiN, Warszawa
PORZĄDEK V ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023
1. Powitanie Zebranych, przyjęcie porządku zebrania,
2. Dyskusja na temat propozycji powstania nowej dyscypliny: ochrona dziedzictwa i
konserwacja zabytków
3. Sprawozdanie Przewodniczącego KAiU PAN ze spotkania przewodniczących Komitetów z
Dziekanem IV Wydziału PAN,
4. Prezentacja Profesor Anny Agaty Kantarek, dotycząca konferencji ISUF, której patronował
Komitet AiU PAN, która odbyła się na początku września,
5. Dyskusja zainicjowana przez Profesora Bogusława Szmygina na temat praktyk
urbanistycznych temat
6. Rozpoczęcie procedury wyboru nagrody KAiU PAN im. Marka Witruwiusza
7. Dyskusja na temat przyszłorocznego Biennale Weneckiego"Laboratory of the Future”,
zaproponowanego przez Dyrektorkę Biennale Lesley Lokko.
8. Uzgodnienie terminu następnego spotkania, zamkniecie zebrania.