PORZĄDEK IV ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023

 

PORZĄDEK IV ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023


1. zwyczajowe otwarcie, aprobata porządku dnia, sprawozdanie przewodniczącego z zebrania Wydziału IV. Zwracam uwagę, że przesłałem prezentację dot. ewaluacji jednostek, pokazaną na zebraniu,
2. sprawozdania Przewodniczących Sekcji z dotychczasowej pracy, w tym ze spotkań naukowych których patronem był Komitet, i zapowiedzi następnych,
3. ogłoszenie wyników Konkursu o Nagrodę Witruwiusza,
4. dyskusja nt tegorocznych wyborów do PAN (data dla nas - 30 lipca zgłoszenie kandydatów, po przejściu wszystkich kroków niezbędnych do zgłoszenia) - o ile zdecydujemy się na zgłoszenie kandydata. Jeśli tak, to wybór kandydata powinien być dokonany na zebraniu 20 maja br lub w inny sposób, zapewniający tajność wyborów. Sposób na to postaramy się znaleźć przed zebraniem.
5. inne sprawy wniesione przez uczestników zebrania, informacje
6. zamknięcie zebrania