PORZĄDEK I ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2020-2023


1. Wybór Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN- głosowanie elektroniczne niejawne
2. Wybór Zastępców Przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN- głosowanie elektroniczne niejawne
3. Wybór członków Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN- Przewodniczących Sekcji KAiU PAN- głosowanie elektroniczne niejawne
4. Omówienie spraw które będą wniesione przez Członków Komitetu
5. Wyznaczenie terminu kolejnego zebrania