PORZĄDEK VII ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

 

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności prezydium Komitetu, od ostatniego zebrania

2. Podsumowanie dotychczasowego stanu przygotowań do publikacji wydawnictwa NAUKA - ARCHITEKTURA - URBANSITYKA.

3. Dyskusja na temat przyszłości dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka

4. Ostateczna redakcja regulaminu nagrody Komitetu AiU

5. Sprawy wniesione przez Uczestników zebrania