SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA PREZYDIUM KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014

Warszawa, 1. marca 2013

Posiedzenie Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się dnia 1. marca 2013 w Warszawie, w Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk (PKiN) w godz. 12.00-15.00.
 
Na posiedzeniu omówiono kwestię opinii Komitetu p.t. "Stan obecny i perspektywy rozwoju kierunku architektura i urbanistyka na polskich uczelniach opracowywanej w kadencji 2011-2014. Ustalono zakres problemowy opinii, tryb prac i powołano w tym celu zespół koordynacyjny.
 
W dalszej części omówiono szczegóły merytoryczne i organizacyjne związane z kolejnym Zebraniem Plenarnym i Seminarium Naukowym KAiU planowanym dn. 24. maja b.r. w Gdańsku, którego przedmiotem będzie stan dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka w Polsce.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
 
Warszawa 1. marca 2013
 
dr Wojciech Januszewski                                                                 prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy                                                                            Przewodniczący                                          
KAiU PAN                                                                                               KAiU PAN