W marcu 2022.r rozstrzygnięto konkurs o  Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (edycja 2021 r.)

Nagrody otrzymali także Członkowie Naszego Komitetu.

 

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje:

  1. Enterpreneurship nests in a Polish edge city" - autor dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk- Pęczek, prof. PG; dr Olga Martyniuk; prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka.
  2. „Urbanistyka XXI Wieku” – autor prof. dr hab. inż. arch.  Sławomir Gzell.

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie:

  1. „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy” - autor mgr inż. arch. Katarzyna Gromek, promotorka dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Serdeczne gratulacje dla Laureatów i Promotorów.

Więcej informacji: Znamy już laureatów 4 konkursów o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii 2021 r. - Ministerstwo Rozwoju i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)