Rozstrzygnięto konkurs dla absolwentów różnych kierunków na najlepsze prace magisterskie obronione w latach 2020/2021 pt. ”Przestrzeń wspólna jest wartością organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.

Jury w składzie:

  • dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach (Dyrektor NIAiU),
  • mgr inż. arch. Magdalena Federowicz-Boule,
  • dr inż. arch. Jerzy Grochulski,

w kategorii projektowa praca magisterska przyznało pracom wykonywanym pod kierunkiem Członków KAiU:

Nagrodę Główną

Stanisławowi Tomaszewskiemu
za pracę pod tytułem „Ożywianie zdegradowanych obszarów miasta na przykładzie Huty Warszawa”.

Promotor: prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

Wyróżnienie

Katarzynie Gromek
za pracę pod tytułem „Akupunktura miejska jako narzędzie wspomagające odnowę miasta. Koncepcja mikrointerwencji w prawobrzeżnej części Warszawy”.

Promotorka: dr inż. arch. Agnieszka Wośko-Czeranowska

Wydział Architektury,
Politechnika Warszawska

Serdeczne gratulacje dla Laureatów i Promotorów.

Więcej informacji na temat nagrodzonych prac: https://niaiu.pl/laureaci-iv-edycji-konkursu-nagroda-niaiu/

Więcej informacji na temat konkursu i nagrody; https://niaiu.pl/dzialalnosc/nagroda2021/