"29 czerwca br. na dziedzińcu Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia prof. dr inż. arch. Czesława Witolda Krassowskiego, wieloletniego wykładowcy Wydziału, zasłużonego dla badań nad historią architektury polskiej i budownictwem drewnianym, autora wielu publikacji, m.in. „Dzieje budownictwa i architektury na ziemiach polskich”, „Budownictwo orawskie” czy „Architektura drewniana w Polsce”.

 

"Ufundowana przez Oddział Warszawski SARP rzeźba została wykonana przez mgr sztuki Marcina Nowickiego, wykładowcy w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW.

Odsłonięcia dokonali Prezes Oddziału Warszawskiego SARP arch. Marta Sękulska-Wrońska, Dziekan Wydziału Architektury dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski oraz autor pomnika.

W trakcie uroczystości Dziekan Krzysztof Koszewski odczytał list Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zaremby, honorujący prof. Krassowskiego.

Przemówienie wygłosili także dr hab. inż. arch. Robert Kunkel, em. prof. PW, wieloletni pracownik Zakładu Architektury Polskiej, a dr inż. arch. Adam Turecki – absolwent WAPW – przekazał do zbiorów Wydziału rękopis wykładów prof. Krassowskiego.

Pomnik jest realizacją inicjatywy SARP upamiętnienia prof. Czesława Witolda Krassowskiego, a Jego popiersie dołączyło do galerii rzeźb na dziedzińcu WAPW.

Ze względu na pandemię COVID-19 wydarzenie miało skromy charakter z powodu możliwości udziału w nim ograniczonej liczby gości."

 

Informacje zaczerpnięte zostały ze strony www:

Odsłonięcie popiersia prof. dr. inż. arch. Czesława Witolda Krassowskiego / Aktualności / Strona główna - Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (pw.edu.pl)