REWITALIZACJA OBSZARU ZAMKU GÓRNEGO TWIERDZY PRZYGRANICZNEJ ALMEIDA (PORTUGALIA).

WIZJA ZAGOSPODAROWANIA ZAMKU W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

 

JOÃO CAMPOS

 

STRESZCZENIE

Artykuł został oparty na wynikach badań opublikowanych w monografii pt. „Almeida – O Castelo de D. Dinis e a Fronteira de Portugal / The Castle of King Dinis and the Frontier of Portugal” (Câmara Municipal de Almeida, 2013), która zachęcała do refleksji na temat rewaloryzacji obszaru zamku twierdzy Almeida. Twierdza to jeden z najważniejszych przykładów nowożytnej architektury obronnej w Portugalii o ogromnym znaczeniu dla kulturowego dziedzictwa, natomiast zamek i teren wokół stanowi zabytek archeologiczny o szczególnym znaczeniu dla historii kraju i historiografii nowożytnej obronności. Pierwsze fortyfikacje po przeciwnej stronie naturalnej granicy pomiędzy Portugalią i Hiszpanią stawiał tu król Dionizy I, co w roku 1297 utorowało drogę do podpisania traktatu pokojowego w Alcañices, a w wiekach późniejszych miały tu miejsce ważne zdarzenia o historycznym znaczeniu dla formowania się świadomości narodowej Portugalczyków.

Słowa kluczowe: Almeida, twierdza, nowożytna architektura obronna, badania archeologiczne, rewitalizacja

 

PEŁEN TEKST