Vitruvius Prize awarded by the Architecture and Town Planning Committee of the Polish Academy of Sciences

Vitruvius Prize 2020

Alicja Szmelter Początki Urbanistyki Współczesnej. Doświadczenia zagraniczne a środowisko warszawskich urbanistów przełomu XIX i XX wieku, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.

Jadwiga Urbanik 1929 WUWA 2019 Wrocławska wystawa Werkbundu”, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2019.

Distinction in the competition

Łukasz Bugalski Planty promenady ringi, Fundacja Terytoria Książki, 2020

Jury:

prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski
prof. zw. dr hab. inż. arch. Jadwiga Roguska

Vitruvius Prize 2019

Andrzej Niezabitowski  „O strukturze przestrzennej obiektów architektonicznych” /„On the spatial structure of architectonic objects”, Wydawnictwo Śląsk, 2017.

Distinction in the competition 2019

Barbara Widera ”Proces kształtowania relacji z naturą w architekturze współczesnej”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2018.

 Jury:

prof. dr hab. arch. Andrzej Gawlikowski,

prof. dr hab. arch. Nina Juzwa,

prof. dr hab. arch. Jadwiga Roguska,

prof. dr hab. arch. Wacław Seruga,

prof. dr hab. arch. Aandrzej Kadłuczka.

Vitruvius Prize 2018

Krzysztof PawłowskiUrbanistyka a’la Francaise. Tysiąc lat doświadczeń i europejskich innowacji. Dopełnienie obrazu” - tom I: „W poszukiwaniu źródeł urbanistyki europejskiej. Modele średniowiecznej organizacji przestrzeni”, tom II:  „Francja nowożytna. Od narodzin absolutyzmu do epoki oświecenia”,  wydawnictw

 Univeritas z Krakowa.

 

Distinction in the competition 2019:

Grażyna Kodym-Kozaczko,. ”Urbanistyka Poznania w XX wieku”.

 Jury:

prof. dr hab. arch. Andrzej Gawlikowski,

prof. dr hab. arch. Nina Juzwa,

prof. dr hab. arch. Jadwiga Roguska,

prof. dr hab. arch. Wacław Seruga,

prof. dr hab. arch. Andrzej Kadłuczka