KOMPOZYCJA KRAJOBRAZU MIEJSKIEGO – JAKOŚĆ I WIZERUNEK WSPÓŁCZESNEGO MIASTA

ROBERT MUSIAŁ

Współcześnie charakterystyczną właściwością miast jest nie tylko ich ciągła ekspansja terytorialna, lecz także towarzyszący jej rozwój struktury w trzecim wymiarze. W przypadku miast europejskich mających za sobą wielowiekową historię zachowaną w ich strukturze przestrzennej trzeci wymiar współczesnej zabudowy ma szczególne znaczenie. W artykule porównano transformacje miejskich krajobrazów Paryża i Londynu, miast należących do największych w Europie a zarazem o porównywalnej skali. Analiza krajobrazów tych dwóch rywalizujących europejskich metropolii pozwoliła na wyodrębnienie indywidualnych cech ich wizerunków przestrzennych.

Słowa kluczowe: transformacja krajobrazu miejskiego, wizerunek miasta