PRACE POLSKICH ARCHITEKTÓW W SYRII W LATACH OSIEMDZIESIĄTYCH XX WIEKU: STANISŁAWA NIEWIADOMSKIEGO I WOJCIECHA ZABŁOCKIEGO
JOANNNA KLIMOWICZ
Po drugiej wojnie światowej wielu polskich architektów pracowało za granicami naszego kraju. W każdym zakątku świata możemy odnaleźć przykłady ich działalności. Wielu z nich pracowało w krajach arabskich, między innymi w Syrii.
Stanisław Niewiadomski zaprojektował plan zagospodarowania dla nowo powstającego uniwersytetu w Syrii – Al. Baath University w Homs. Głównym jego założeniem było zgromadzenie wszystkich wydziałów w jednym miejscu. Projekt planu Uniwersytetu zaproponowany przez S. Niewiadomskiego umożliwiał elastyczność w lokalizacji i kształtowania wyrazu architektonicznego poszczególnych wydziałów. Zasadniczą ideą projektu było stworzenie głównej osi wschód – zachód z nanizaną na nią pieszą aleją, oraz mniejszej osi północ-południe.
Centrum Olimpijskie w Latakii zrealizowano po wygranym międzynarodowym konkursie architektonicznym związanym z X Olimpiadą Śródziemnomorską w 1987r. Głównym zamysłem było ukształtowanie założenia zgodnie z zasadami architektury organicznej. Projekt był realizowany pod kierunkiem Wojciecha Zabłockiego. Plan kompleksu sportowego zakładał połączenie Morza Śródziemnego z obiektami sportowymi. Architektoniczne i urbanistyczne rozwiązania oparte zostały na łukach i kształtach zaczerpniętych z natury jak: koryta rzek, zbiorniki oraz stworzenia wodne, nawiązywały też do typowej arabskiej tradycji np. beduińskich namiotów.
SŁOWA KLUCZOWE
Syria, Stanisław Niewiadomski, Wojciech Zabłocki, Uniwersytet w Homs, Centrum Olimpijskie w Latakii