Informacja nt. sieci sprzedaży Kwartalnika Architektury i Urbanistyki (dotyczy także innych wydawnictw Polskiej Akademii Nauk)
Komitet Architektury i Urbanistyki uprzejmie zawiadamia, że kwartalniki wydawane przez komitety naukowe Wydziału IV są sprzedawane przez Warszawską Drukarnię Naukową PAN (również w formie prenumeraty). Ponadto numery bieżące i uprzednio wydane można nabyć w Domu Handlowym Nauki:

Warszawska Drukarnia Naukowa PAN
ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa
tel./fax: 022 628-76-14 lub 022 628-87-77
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.