PORZĄDEK XI ZEBRANIA PLENARNEGO KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2016-2020

Porządek zebrania

  1. krótkie sprawozdanie z działalności prezydium Komitetu w okresie od poprzedniego zebrania
  2. informacja o działalności PAN w roku 2017, na podstawie wydawnictwa rozesłanego do Komitetów
  3. informacja o korespondencji z organami przygotowującymi akta prawne dotyczące naszej profesji,
  4. informacja o spotkaniach naukowych, nad którymi Komitet obejmuje patronat - do akceptacji przez zebranych.
  5. ustalenie daty przyjmowania książek wydanych w 2018 do Nagrody Witruwiusza, potwierdzenie składu komisji,
  6. informacja nt. książki wydawanej wraz z PWN7. dyskusja na temat treści listu intencyjnego o współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki,
  7. propozycje dotyczące realizacji omawianego na poprzednich zebraniach komitetowego programu "Następcy",
  8. wolne wnioski i zamknięcie tej części zebrania,

 godzina 14.00 - przejście do sali wystawowej i otwarcie wystawy "Remanent. Nostalgia magazynów”, autorstwa Sławomira Gzella