SPRAWOZDANIE Z VI PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
 

 

Poznań, 11.01.2013
 
 
VI Plenarne Zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się w piątek 11. stycznia 2013 r. w budynku oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy ul. H. Wieniawskiego 17/19 s.311 od godz. 11.00 do 18.00. Program zebrania obejmował otwarte seminarium naukowe pod tytułem "Wizja architektury jutra" oraz posiedzenie Komitetu Architektury i Urbanistyki.
 
 
1. Seminarium naukowe KAiU PAN "Wizja architektury jutra".
 
Przebieg seminarium :
- referaty :
  • Dr Michał Rychlik ( Zakład Inżynierii Wirtualnej na Politechnice Poznańskiej) pt. "Zaawansowane technologie VR i AR w modelowaniu przestrzennym".
  • Prof. Wojciech Bonenberg (KAiU PAN) "Architektura przyszłości: partnerstwo pokoleń, na przykładzie modelowej jednostki urbanistycznej w Pobiedziskach k/ Poznania"
  • Prof. Wojciech Kosiński (KAiU PAN) "Oscar Niemeyer -pożegnanie geniusza".
  • Prof. Zbigniew Bać i Dr Wojciech Januszewski (KAiU PAN) "Chiny - nowa tożsamość architektury"
  • Prof. Mariana Fikusa (KAiU PAN) "Architektura przyszłości dokonuje się w teraźniejszości"
- dyskusja problemowa.
 
Inicjatywa KAIU PAN skierowana do Narodowego Centrum Nauki w sprawie umieszczenia dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka w panelach NCN - Prof. Sławomir Gzell; dyskusja i uchwała KAiU.
 
 
Wrocław dn. 11. stycznia 2013
 
 
dr Wojciech Januszewski                                                                 prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy                                                                            Przewodniczący                                          
KAiU PAN                                                                                               KAiU PAN