SPRAWOZDANIE Z III PLENARNEGO ZEBRANIA KOMITETU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KADENCJI 2011-2014
Kraków, 16.03.2012

III plenarne zebranie Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk odbyło się 16. marca 2012 r. w godzinach 11.00 – 16.00 w Krakowie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Program spotkania obejmował następującą problematykę: wybory uzupełniające członków Komitetu, wybory wiceprzewodniczących Komitetu, przewodniczących sekcji oraz redaktora Kwartalnika Architektury i Urbanistyki, sprawy i informacje bieżące (prof. Zbigniew Bać – przewodniczący KAiU), wolne wnioski oraz część naukową.

W zebraniu wzięło udział 19 członków KAiU.

1. Aktualny skład Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk :

 1. Prof. dr arch. Zbigniew Bać - Przewodniczący
 2. Prof. dr hab. arch. Wojciech Buliński - Zastępca Przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. arch. Konrad Kucza-Kuczyński - Zastępca Przewodniczącego
 4. Prof. dr hab. arch. Dariusz Kozłowski - Przewodniczący Sekcji Architektury
 5. Prof. dr hab. arch. Nina Juzwa - Przewodnicząca Sekcji Urbanistyki
 6. Prof. dr hab. arch. Krzysztof Pawłowski - Przewodniczący Sekcji Historii i Konserwacji
 7. Prof. dr hab. arch. Andrzej Baranowski
 8. Prof. dr hab. arch. Wojciech Bonenberg
 9. Prof. dr hab. Jan M. Chmielewski
 10. Prof. dr hab. arch. Marian Fikus
 11. Prof. dr hab. .arch. Jacek Gyurkovich
 12. Prof. dr hab. arch. Sławomir Gzell
 13. Prof. dr hab. Arch. Andrzej Kadłuczka
 14. Prof. dr hab. arch. Lech Kłosiewicz
 15. Prof. dr hab. Arch. Ewa Kuryłowicz
 16. Prof. dr hab. arch. Maria Misiągiewicz
 17. Prof. dr hab. arch. Zbigniew Paszkowski
 18. Prof. dr hab. arch. Jadwiga Roguska
 19. Prof. dr hab. arch. Wacław Seruga
 20. Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka- Leszczyńska
 21. Prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona
 22. Prof. zw. dr hab. arch. Witold Cęckiewicz Członek Rzeczywisty - PAN
 23. Prof. dr hab. arch. Edmund Małachowicz Członek Korespondent - PAN

Wybrani w wyborach uzupełniających :

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn
 2. Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Gawlikowski
 3. Prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka
 4. Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska
 5. Prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Kosiński
 6. Prof. dr hab. Bogusław Szmygin
 7. Dr arch. Wojciech Januszewski – Sekretarz Naukowy KAiU

Przewodniczący Komitetu poinformował o rezygnacji prof. Jadwigi Rogulskiej z funkcji redaktora naczelnego Kwartalnika Architektury i Urbanistyki. W drodze wyborów Komitet powołał na to stanowisko prof. Danutę Kłosek-Kozłowską.

3. Referaty naukowe :
 • Energia w architekturze” – prof. Wacław Celadyn
 • Geometria i natura” – prof. Wojciech Kosiński
 • autorska prezentacja realizacji „Krakowski Rynek Podziemny” (projektant prof. Andrzej Kadłuczka), będąca przykładem innowacyjnej ekspozycji archeologicznej w centrach staromiejskich, popularyzującej historię kultury materialnej.

4. Uchwała w sprawie regulaminu Komitetu :

 • na posiedzeniu Prezydium KAiU PAN, na którym sformułowano propozycję nowego regulaminu Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.
 • Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez zebranie plenarne.

dr Wojciech Januszewski prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy Przewodniczący
KAiU PAN KAiU PAN