Zapraszam uprzejmie na XVI Plenarne Spotkanie Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, które odbędzie się w Warszawie w dniu 10.06.2011 r. (piątek) o godz. 12ºº w sali Rady Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
Program obrad
1. „O urbanistyce refleksji kilka”
Prof. Nina JUZWA
2. Wyróżnienia Prezydium Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN za duży wkład w pracy dla Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
3. Sprawozdanie z obrad Wydziału IV PAN i Zgromadzenia Ogólnego PAN
4. Kwartalnik - Komitetu Architektury i Urbanistyki
5. Wypowiedzi V-ce Przewodniczących Prezydium Komitetu oraz Przewodniczących Sekcji Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
6. Bieżące informacjie i wolne wnioski
Łączymy wyrazy szacunku
Dr Ada Kwiatkowska Prof. Zbigniew Bać
Sekretarz Naukowy Komitetu AiU Przewodniczący Komitetu
Architektury i Urbanistyki PAN