WSPÓŁCZESNE MIEJSKIE BRAMY I WIEŻE


JACEK GYURKOVICH
EWA WĘCŁAWOWICZ-GYURKOVICH

Bramy i wieże współczesnych miast nie bronią już dostępu obcym. Nie ma już takiej potrzeby ani możliwości, bo miasta ponowoczesne – post-polis – to miasta opanowane przez obcych. Bramy dawno już opuściły peryferia i przeniosły się do środka miasta. Ciągle podejmowane próby sytuowania nowych bram na krawędziach miast skazane są na niepowodzenie. Bramy i wieże stały się dzisiaj wyłącznie znakami w przestrzeni, symbolami miejsca, formami mocnymi, punktami orientacyjnymi, które dzięki szczególnemu ukształtowaniu, gabarytom, zastosowanym materiałom i fakturom – przyciągają uwagę, ułatwiają identyfikację miejsc. Dzisiejsze bramy miejskie są otwarte – są zaproszeniem ułatwiającym orientację w chaosie miasta.